Новини

COVID-19 и HIV

Насоки за лечение на COVID-19 при хора с HIV

Антиретровирусна терапия
Контролът на COVID-19 при пациентите с HIV е същият, както при общата популация

Препоръчва се пациентите с HIV да се ваксинират с ваксини срещу SARS-CoV-2 независимо от броя на техните CD4-T-лимфоцити или HIV-RNA-вирусния товар, защото ползите надвишават потенциалните рискове.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): Miguel Á. Padriñán
Снимка:

Pexels