Новини

Ваксини пазят момичета от рак

Ваксините срещу рак на маточната шийка не са включени в задължителния имунизационен календар, но цените им са достъпни

Млада двойка
Доказана е причинно-следствената връзка на рака на маточната шийка с инфекцията с човешкия папиломен вирус, който се предава по полов път

Рискът от рак на маточната шийка е най-голям при жени с ранно начало на полов живот, много партньори, прекарани сексуалнотрансмисивни заболявания, както и при тези, които са имали голям брой бременности. Доказана е причинно-следствената връзка на заболяването с инфекцията с човешкия папиломен вирус (HPV), който се предава по полов път.

Допринасят още тютюнопушенето, имуносупресията, както и някои социално-икономически фактори. Няма доказателства, че наследствеността има отношение към възникването и развитието на заболяването.

В ранните стадии заболяването на практика протича без оплаквания. С напредване на процеса се появява кървене при полов контакт, миризливо течение или болка. Откриването на заболяването става при гинекологичен преглед с колпоскопия и прицелна биопсия с последващо хистологично изследване. Определянето на стадия на болестта става с компютърна томография, магнитнорезонансна томография, ендоскопски и няколко лабораторни метода.

Ракът на маточната шийка е лечим, най-вече в ранните стадии. Предраковите състояния са напълно лечими с приложението на различни хирургични ексцизионни техники. Лечението на инвазивния карцином е в зависимост от разпространението на заболяването. Хирургичният метод е приложим в стадий 1 и 2 на заболяването, когато процесът е локализиран и няма засягане на съседни тъкани и органи. При случаите с напреднало заболяване се прилагат методите на лъчетерапията, а в крайните форми – само симптоматично лечение.

Ваксините създават имунитет при 90 – 100% от случаите. Към момента научните съобщения дават доказателства за над 10-годишен период на протекция чрез поддържане на високо ниво на имунитет. Препоръчва се ваксинирането да започне след 10 – 12 годишна възраст, преди началото на половия живот, като таргетната група обхваща момичетата и жените до 26 години. Тези ваксини са и на българския пазар, като само времето ще покаже техния положителен ефект върху епидемиологичната характеристика на заболяването.

Ваксините срещу рак на маточната шийка не са включени в задължителния имунизационен календар, но цените им са достъпни.

Над 1000 българки заболяват от рак на маточната шийка всяка година, а умират около 350. Статистиката показва, че всеки ден 3 са новозаболелите жени, а една умира в резултат на заболяването. Тревожна е очерталата се тенденция за нарастване на заболяемостта и смъртността през последните 20 години, като нивата на тези показатели за нашата страна са сред най-високите в Европа. Средно годишно у нас се лекуват близо 14 000 пациентки. Най-засегнати от рака на маточната шийка са жените в активна трудоспособна възраст – между 40 и 59 години; тъй като за реализиране на малигнения потенциал на инфекцията с високорисков тип HPV е необходимо време, пикът на заболяването е след 35 години.

На вашето внимание

Източник:

Монитор

Фотограф(и): Michael Kaufmann
Снимка:

SXC