Статии

Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията

Препоръчва се еднократна доза

Експертите отбелязаха, че понастоящем от регламентиращите органи са лицензирани за използване различни антипандемични ваксини, включително живи отслабени ваксини и деактивирани ваксини както с адюванти, така и без адюванти. Консултативната група препоръча въвеждането на еднократна доза от ваксината за възрастни и подрастващи, започвайки от 10-годишна възраст, при условие че такова прилагане съответства на указанията на регламентиращите органи.

Данните за имуногенността сред децата на възраст между 6 месеца и 10 години са ограничени и са необходими допълнителни изследвания. В случаите, в които националните власти избраха като приоритет ранното ваксиниране на децата, консултативната група препоръча да се въведе в приоритетен ред една доза от ваксината на възможно най-голям брой хора. По-нататък консултативната група подчерта необходимостта от извършването на изследвания за определяне схемата на дозите, които ще са ефективни за имунодефицитните лица.

Източник:

СЗО

Коментари