Статии

Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията

Ваксините за Южното полукълбо за 2010 г.

Консултативната група разгледа също така въпроса за ваксините за използване в Южното полукълбо през зимата на 2010 г. Беше направена оценка на двата варианта: на тривалентната ваксина, ефективно действаща против пандемичния вирус H1N1, сезонния вирус H3N2 и вирусите на грип B, и на бивалентната сезонна ваксина, ефективно действаща против вирусите H3N2 и тези на грип В, за която е възможно да се наложи допълване с отделна моновалентна пандемична ваксина H1N1.

Експертите стигнаха до заключението, че двата варианта трябва да остават достъпни за формулирането на ваксини в Южното полукълбо с отчитане на националните потребности.

Източник:

СЗО

Коментари