Статии

Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията

Текущата ситуация

В целия свят болшинството случаи на заболяването, както и преди, са сред подрастващите и сред младите хора, при което най-високи показатели на хоспитализация се наблюдават при децата в много ранна възраст. От 1 до 10% от пациентите с клинични прояви на болестта се нуждаят от хоспитализиране. От броя на хоспитализираните пациенти от 10 до 25% се нуждаят от помещение в интензивното отделение, от 2 до 9% умират.

Като цяло, от 7 до 10% от всички хоспитализирани пациенти са бременни жени във второ или трето тримесечие на бременността. Сравнено с цялото население, вероятността за това бременната да се нуждае от медицински грижи в интензивно отделение е десет пъти по-голяма.

Изхождайки от тези и други текущи факти, експертите формулираха редица препоръки.

Източник:

СЗО

Коментари