Състояния и заболявания

Шигелози

Синоними: шигелозна дизентерия, бактериална дизентерия, дизентерия

Причинители на шигелозите

  • Schigella dysenteriae (тропици/субтропици), отделяща ендотоксин (язва на дебелото черво) и екзотоксин (нарушения в кръвообръщението, смъртност - до 60%!) 
  • Schigella Boydii (Индия, Северна Африка)
  • Schigella flexneri (по-рядко срещана, не толкова опасна, в източните страни и САЩ)
  • Schigella sonnei (дизентерия Е, тя е относително безопасна, Западна Европа)

Бактериалната дизентерия е заболявяне характерно за годините на глад, нишета и войни (понижаване на защитните сили), тя е епидемия на "лошата хигиена". Когато днес се появят случаи, то те обикновено са сред хора, живеещи в нищета и се проявяват през топлите месеци на годината. Резервоар на причинителите е човекът.

Инфектиране

Фекално-орален механизъм, особено посредством инфектирана вода и хранителни продукти.

Инкубационен период: 2 - 7 дни.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!