Състояния и заболявания

Шигелози

Синоними: шигелозна дизентерия, бактериална дизентерия, дизентерия

Причинители на шигелозите

  • Schigella dysenteriae (тропици/субтропици), отделяща ендотоксин (язва на дебелото черво) и екзотоксин (нарушения в кръвообръщението, смъртност - до 60%!) 
  • Schigella Boydii (Индия, Северна Африка)
  • Schigella flexneri (по-рядко срещана, не толкова опасна, в източните страни и САЩ)
  • Schigella sonnei (дизентерия Е, тя е относително безопасна, Западна Европа)

Бактериалната дизентерия е заболявяне характерно за годините на глад, нишета и войни (понижаване на защитните сили), тя е епидемия на "лошата хигиена". Когато днес се появят случаи, то те обикновено са сред хора, живеещи в нищета и се проявяват през топлите месеци на годината. Резервоар на причинителите е човекът.

Инфектиране

Фекално-орален механизъм, особено посредством инфектирана вода и хранителни продукти.

Инкубационен период: 2 - 7 дни.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари