Състояния и заболявания

Камерни екстрасистоли

Синоними: вентрикуларни екстрасистоли, прескачания на сърцето
На английски език: ventricular extrasystoles (VES), premature ventricular contractions/complexes (PVCs), ventricular premature contractions/complexes (VPCs), ventricular premature beats (VPBs)

Съдържание

Първичната зона на възбуждение е разположена под мястото, на което снопчето на Хис (His) се разделя. По правило синусовият възел не се възбужда ретроградно, поради което синусовият ритъм остава ненарушен и в резултат на това компенсаторната пауза след екстрасистолата е пълна (пациентът я усеща като прескачане на сърцето), тъй като синусовият импулс заварва камерния миокард в рефрактерен период. Само при синусова брадикардия камерата може да бъде в състояние отново да се възбуди, така че не се стига до отпадане на нормалния сърдечен цикъл (интерполирани или интерпонирани екстрасистоли (ES)).

Камерна екстрасистола

Бигеминия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари