Състояния и заболявания

Чернодробна енцефалопатия и чернодробна кома

Синоними: порто-системна енцефалопатия, порто-кавална енцефалопатия (ПСЕ)

Етиология

Чернодробна цироза с различна генеза

Патогенеза

Налице е недостатъчно неутрализиране на токсичните за централната нервна система (ЦНС) вещества в черния дроб (амоняк, меркаптан, феноли, мастни киселини, гама-аминомаслена киселина = ГАМК), вследствие:

  • Чернодробна недостатъчност в рамките на чернодробната цироза
  • Частично отклоняване на кръвта от черния дроб (през колатералите и евентуално шънтова операция) - оттук и названието порто-кавална енцефалопатия

Отключващи фактори за влошаването на ПСЕ с опасност от развитие на чернодробна кома са:

  • Повишено образуване на амоняк в червата:
    • След стомашно-чревни (например от вариците) кръвоизливи (1000 ml кръв = 200 g белтък)
    • След приемането на богата на белтъци твърда храна и/или запек
  • Усилена дифузия на свободен амоняк към мозъка при алкалоза
  • Повишен белтъчен катаболизъм при инфекции, придружени с фебрилитет
  • Ятрогенно: лечение с бензодиазепини и други седативни средства, аналгетици, прекалено интензивно диуретично лечение с хиповолемия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!