Състояния и заболявания

Чернодробна енцефалопатия и чернодробна кома

Синоними: порто-системна енцефалопатия, порто-кавална енцефалопатия (ПСЕ)

Лечение

1. Етиологично и патогенетично лечение на чернодробната цироза

2. Симптоматично лечение

 • Отстраняване на отключващите фактори: например при стомашно-чревни кръвоизливи се предприема кръвоспиране и почистване на червата, лечение на евентуалните инфекции и др.
 • Спиране на диуретиците и седативните средства, евентуално лечение с антагонисти на бензодиазепините (флумаценил) при остатъчно действие на същите
 • Ограничаване на белтъчните метаболити в червата, упражняващи токсичен ефект върху ЦНС (амоняк, ГАМК, меркаптани и др.):
  • Намаляване на белтъчния катаболизъм чрез внос на достатъчно калории (около 2000 kcal/ден) под формата на въглехидрати и парентерално - под формата на глюкоза.
  • Ограничаване приема на белтъци: при лека чернодробна енцефалопатия - до 50 g/дневно. След кръвоизлив от вариците и при заплашваща чернодробна кома за кратък период от време се прибягва до пълно прекратяване на белтъчния внос. При клинично подобрение отново се преминава към постепенно повишаване на протеините според индивидуалната поносимост към тях. Когато се налага ограничаване на белтъците под 50 g/ден, може да се направи опит с даване на аминокиселини с разклонени вериги, т.е. внасяне на достатъчно азот, без да се влоши ПСЕ.
  • Почистване на червата от субстанции, които водят до образуването на амоняк: салинни слабителни препарати (магнезиев сулфат 10 - 20 g перорално) + ускоряване на чревния пасаж (внос на лактулоза).
  • Подтискане на образуващата амоняк чревна флора посредством:
   • Дизахариди:
    • Лактулоза: нерезорбируем дизахарид, съставен от галактоза и фруктоза. Разцепва се под влияние на чревната флора в дебелото черво и довежда до образуването на млечна киселина. Инхибира уреазата на бактериите в червата и по този начин, образуването на амоняк. При ниско рН на чревната среда резорбируемият амоняк усилено се превръща в трудно резорбируем амониев йон (NH4+). Лактулозата упражнява лек лаксативен ефект и е подходяща за дълготрайно лечение на чернодробната енцефалопатия. Странични действия: метеоризъм, диария, гадене Дозиране: 3 х 10 - 40 ml/ден перорално. При кома през стомашна сонда в чревния пасаж се внасят 100 ml 20%-ен разтвор
    • Лактикол: Действие и странични действия - подобни на лактулозата
   • Трудно резорбируеми антибиотици, например Неомицин 2 - 4 g/ден. Странични действия: ототоксичност, нефротоксичност, диарии - да се дава за възможно най-кратък период от време! Да се контролира бъбречната функция!
 • Проследяване и корекция на водното и електролитно равновесие, реанимационни мероприятия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!