Състояния и заболявания

Хламидийна пневмония

На латински език: psittacosis, ornithosis
На английски език: chlamydial pneumonia

Определение

Възпаление на белодробния интерстициум, предизвикано от хламииди.

Епидемиология

Пневмониите, причинени от хламидии, съставляват 6 до 17% от амбулаторните пневмонии.

Етиология

Хламидиите са облигатни вътреклетъчни микроорганизми, родственици на бактериите. Притежават ДНК, РНК, клетъчна стена, подобна на грам-отрицателните бактерии. Имат ензими, специфични антигени и са чувствителни към някои видове антибиотици.

Хламидии, които могат да предизвикат развитието на пневмония при човека:

  • Chlamidia trachomatis – причинява пневмония у новородени. Детето може да се инфектира по време на раждането при аспириране на секрети, съдържащи хламидии, от майка, страдаща от хламидиен цервицит.
  • Chlamidia psittaci – причинява орнитозни (пситакозни) пневмонии. Заразяването става по въздушно-капков път, чрез инхалация на изсъхнали секрети от птици. Източник на заразата са много видове птици – папагали, гълъби, канарчета, гъски, пуйки и др. Първоначално заболяването е било наречено пситакоза поради факта, че се предава на човека чрез папагали. По-късно се установило, че заразата се предава от различни птици и заболяването било наречено орнитоза. Орнитозата се среща по-често при работещи в птицеферми, при търговци на птици, ветеринарни лекари и други.
  • Chlamidia pneumoniae – причинява атипична пневмония. Счита се, че инфекцията става по въздушно-капков път, чрез инхалации на изсъхнали секрети, рядко от човек на човек. Най-често се среща между 7 и 40-годишна възраст.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари