Състояния и заболявания

Хламидийна пневмония

На латински език: psittacosis, ornithosis
На английски език: chlamydial pneumonia

Определение

Възпаление на белодробния интерстициум, предизвикано от хламииди.

Епидемиология

Пневмониите, причинени от хламидии, съставляват 6 до 17% от амбулаторните пневмонии.

Етиология

Хламидиите са облигатни вътреклетъчни микроорганизми, родственици на бактериите. Притежават ДНК, РНК, клетъчна стена, подобна на грам-отрицателните бактерии. Имат ензими, специфични антигени и са чувствителни към някои видове антибиотици.

Хламидии, които могат да предизвикат развитието на пневмония при човека:

  • Chlamidia trachomatis – причинява пневмония у новородени. Детето може да се инфектира по време на раждането при аспириране на секрети, съдържащи хламидии, от майка, страдаща от хламидиен цервицит.
  • Chlamidia psittaci – причинява орнитозни (пситакозни) пневмонии. Заразяването става по въздушно-капков път, чрез инхалация на изсъхнали секрети от птици. Източник на заразата са много видове птици – папагали, гълъби, канарчета, гъски, пуйки и др. Първоначално заболяването е било наречено пситакоза поради факта, че се предава на човека чрез папагали. По-късно се установило, че заразата се предава от различни птици и заболяването било наречено орнитоза. Орнитозата се среща по-често при работещи в птицеферми, при търговци на птици, ветеринарни лекари и други.
  • Chlamidia pneumoniae – причинява атипична пневмония. Счита се, че инфекцията става по въздушно-капков път, чрез инхалации на изсъхнали секрети, рядко от човек на човек. Най-често се среща между 7 и 40-годишна възраст.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!