Състояния и заболявания

Хламидийна пневмония

На латински език: psittacosis, ornithosis
На английски език: chlamydial pneumonia

Изследвания

  • Лабораторни изследвания – няма специфичност, понякога броят на левкоцитите е леко понижен, СУЕ е увеличена. Най-голямо значение за диагнозата имат серологичните изследвания – РСК и ELISA. Реакцията за свързване на комплемента (РСК) се приема за положителна при четирикратно нарастване титъра на антителата. Изолирането на хламидиите от храчки, кръв, тъкани е неприложимо. Те са вътреклетъчни микроорганизми и могат да се изолират само в клетъчни култури и кокоши ембриони.
  • Рентгеново изследване – откриват се инфилтративни засенчвания от интерстициален или лобуларен тип. Засягат се хилусните области и сегменти от долните белодробни лобове.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари