Състояния и заболявания

Отравяния

Синоними: Интоксикации
На английски език: Intoxications

Отравянията играят значителна роля в патологията на всички възрасти . Те са болестни състояния, които засягат целия организъм, протичат неподозирано бързо и често с опасност за живота на пациента, с клинична характеристика, която много пъти представлява диференциално-диагностичен проблем. Отравянето е патологичен процес, резултат от въздействието на постъпващи от околната среда отровни вещества. Отровата е чуждо за организма химическо вещество което нарушава протичането на нормалните биохимични процеси и физиологични функции на организма.

Отрова могат да бъдат химични вещества, използвани в бита и промишлеността, медикаменти, растителни и животински отрови, микробни токсини и други. В зависимост от количеството отрова, което постъпва в организма за единица време и продължителността на времето на въздействието и, може да се развие остро или хронично отравяне. Водещи са медикаментозните остри отравяния (с психофармака и сърдечно-съдови лекарствени средства), следвани от отравянията с препарати за битови нужди, алкохол, детергенти, органични разтворители, петролни продукти. За професионалните отравяния водещи са токсичните газове и препаратите за растителна защита. В последните години значителен дял имат отравянията с психоактивни вещества най-често на фона на вече изградена зависимост към тях.

По отношение на възрастовите особености на острите отравяния при новородени и кърмачета отравянията са малък брой - до 1,5 - 3 % , нарастват във възрастта на “любопитството” - от 2 до 5 - 7 години с водещо участие на момчетата.

Между 6 и 10 годишна възраст отравянията намаляват, за да се увеличи броят им след 10-тата година преди всичко за сметка на острите алкохолни отравяния, умишлените самоотравяния и токсикоманиите. В тази възраст се изравнява броят на момчета и момичета. След тази възраст зачестяват умишлените самоотравяния, токсикоманиите и наркоманиите.

В средна възраст значение имат предимно острите професионални отравяния, като след 65 години водещи по мотиви на възникване са умишлените самоотравяния.

Отравянията с растителни и биологични отрови имат сезонен характер - през пролетно-летните месеци. По отношение пиковите часове на острите отравяния: при децата те са свързани с физиологичната хипогликемия - 11 - 12 часа на обяд и 17 - 19 часа след обед. Събота и неделя са тревожни дни за остри отравяния при деца - времето, когато те не са в детски заведения, в дома се прави почистване и контролът е занижен.

При възрастните пациенти вечерните или късни следобедни часове са характерни за умишлените самоотравяния. За случайните отравяния няма определена часова характеристика. Смъртните случаи при деца са значително по-малко, поради навременното търсене на медицинска помощ - леталитетът е в границите на 1 - 1,2 %. При възрастните пациенти леталитетът се движи между 3,5 - 4,2% предимно поради късно постъпване за лечение, преморбидна патология, която се усложнява в хода на отравянето.

При хроничните отравяния експозицията на екзогенната отрова е с различен срок на действие и дози, което постепенно оформя промени в един или друг орган и неговите структури, често с нехарактерни клинически изяви, наподобяващи заболявания на вътрешната медицина, неврологията, психиатрията, кожните болести, хирургията.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ Клиниката по токсикология в Института "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!