Състояния и заболявания

Отравяния

Синоними: Интоксикации
На английски език: Intoxications

Отравянията играят значителна роля в патологията на всички възрасти . Те са болестни състояния, които засягат целия организъм, протичат неподозирано бързо и често с опасност за живота на пациента, с клинична характеристика, която много пъти представлява диференциално-диагностичен проблем. Отравянето е патологичен процес, резултат от въздействието на постъпващи от околната среда отровни вещества. Отровата е чуждо за организма химическо вещество което нарушава протичането на нормалните биохимични процеси и физиологични функции на организма.

Отрова могат да бъдат химични вещества, използвани в бита и промишлеността, медикаменти, растителни и животински отрови, микробни токсини и други. В зависимост от количеството отрова, което постъпва в организма за единица време и продължителността на времето на въздействието и, може да се развие остро или хронично отравяне. Водещи са медикаментозните остри отравяния (с психофармака и сърдечно-съдови лекарствени средства), следвани от отравянията с препарати за битови нужди, алкохол, детергенти, органични разтворители, петролни продукти. За професионалните отравяния водещи са токсичните газове и препаратите за растителна защита. В последните години значителен дял имат отравянията с психоактивни вещества най-често на фона на вече изградена зависимост към тях.

По отношение на възрастовите особености на острите отравяния при новородени и кърмачета отравянията са малък брой - до 1,5 - 3 % , нарастват във възрастта на “любопитството” - от 2 до 5 - 7 години с водещо участие на момчетата.

Между 6 и 10 годишна възраст отравянията намаляват, за да се увеличи броят им след 10-тата година преди всичко за сметка на острите алкохолни отравяния, умишлените самоотравяния и токсикоманиите. В тази възраст се изравнява броят на момчета и момичета. След тази възраст зачестяват умишлените самоотравяния, токсикоманиите и наркоманиите.

В средна възраст значение имат предимно острите професионални отравяния, като след 65 години водещи по мотиви на възникване са умишлените самоотравяния.

Отравянията с растителни и биологични отрови имат сезонен характер - през пролетно-летните месеци. По отношение пиковите часове на острите отравяния: при децата те са свързани с физиологичната хипогликемия - 11 - 12 часа на обяд и 17 - 19 часа след обед. Събота и неделя са тревожни дни за остри отравяния при деца - времето, когато те не са в детски заведения, в дома се прави почистване и контролът е занижен.

При възрастните пациенти вечерните или късни следобедни часове са характерни за умишлените самоотравяния. За случайните отравяния няма определена часова характеристика. Смъртните случаи при деца са значително по-малко, поради навременното търсене на медицинска помощ - леталитетът е в границите на 1 - 1,2 %. При възрастните пациенти леталитетът се движи между 3,5 - 4,2% предимно поради късно постъпване за лечение, преморбидна патология, която се усложнява в хода на отравянето.

При хроничните отравяния експозицията на екзогенната отрова е с различен срок на действие и дози, което постепенно оформя промени в един или друг орган и неговите структури, често с нехарактерни клинически изяви, наподобяващи заболявания на вътрешната медицина, неврологията, психиатрията, кожните болести, хирургията.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ Клиниката по токсикология в Института "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари