Състояния и заболявания

Отравяния

Синоними: Интоксикации
На английски език: Intoxications

Лечение на хроничните отравяния

Лечението включва: дезинтоксикация, органопротективно лечение съобразно кой орган е засегнат от екзогенната отрова и нейната хронична експозиция, симптоматично лечение, прекратяване контакта на пациента с предполагаемата или доказана екзогенна отрова.

Диагноза на отравянето и определяне на степента му

  • Анамнеза: прием на медикаменти, битови препарати, токсични растения и диворастящи гъби, инхалране на отрови, кожен контакт с отрови, време на контакта, време на първите оплаквания, характер на оплакванията, промяна в състоянието , повръщане
  • Оглед на мястото на инцидента: празни опаковки от медикаменти или други отрови, следи от повърнати материи, остатъци от предполагаемата отрова
  • Обективно състояние: пулс, артериално налягане, дихателна честота, цвят на кожата и лигавиците, влажност на кожата и лигавиците, мускулен тонус, сухожилни рефлекси, сърдечен статус, зеници - еднаквост, размери, зенична реакция на светлина, контактност и адекватност на пациента, температура, гърчове или еквиваленти на гърчове (фибрилерни потрепвания), повръщане и диария, цвят и примеси в повърнатите материи и фекалите
  • Определяне водещия синдром в клиничната картина: церебротоксичен, кардиотоксичен, пулмотоксичен, общотоксичен, гастро- и ентеротоксичен, дисметаболитен, холиномиметичен, холинолитичен, хемотоксичен и други.
Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ Клиниката по токсикология в Института "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари