Състояния и заболявания

Отравяния

Синоними: Интоксикации
На английски език: Intoxications

Основни стадии на острото отравяне

1. Токсикогенен стадий - резорбтивен стадий

2. Хематогенен стадий

3. Органоцелуларен стадий

Резорбтивен стадий

се обуславя от контакта на отровата с организма на ниво входна врата. Отровите с голяма химическа активност и повърхностна енергия оказват още на ниво входна врата своето локално иритативно действие, т.е. започва проявата на токсодинамиката Отровите постъпват в организма през следните входни врати:

храносмилателна система - предимно през устата и по-рядко ректално.

Резорбцията в храносмилателния тракт се определя от: доза приета отрова, рН на стомашния и чревен сок, съдържание на храна в стомаха, перисталтика. Преминаването на отровата от храносмилателната система към кръвта се осъществява чрез проста дифузия.

кожа - интактна или увредена от контакта с отровата или ранева повърхност.

Резорбцията зависи от липотропността и йонизацията на отровата, размер на подкожните мастни депа /по-голяма липотропност определя задържане в мастните депа.

дихателна система - носна лигавица, лигавицата на дихателните пътища за летливи или отрови в газообразно състояние.

Резорбцията през дихателната система зависи от :концентрацията на токсичното вещество във вдишания въздух, обема и интензитета на дишането по време на престоя в обгазената среда, свойствата на газообразната отрова да прониква през алвеоларната стена, дисперсионните свойства на гозообразната отрова - нейната способност да образува с водата, белтъците или алкалните съставки на лигавицата нови вещества, които да действат като като нови агенти, с възможност още тук да започнат проявите на токсодинамиката

конюнктиви - течни и газообразни токсични вещества

генитална лигавица - при прекъсване на бременност с токсични растителни или други отрови

пикочен мехур - при инстилация на токсични разтвори

парентерална входна врата - при ухапване и убождане от отровни животни, убождане от шипове на токсични растения, при инжектиране на токсична доза

Хематогенен стадий

Обуславя от проникване на отровата от входната врата в хуморалната среда. Част от отровата се свързва с плазмените белтъци в токсопротеинови комплекси, а друга - циркулира свободна. Някои отрови на този етап упражняват токсодинамичен хемотоксичен (хемолиза или метхемоглобин) ефект. По време на хематогенния стадий на острото отравяне се извършва отчасти биотрансформация на отровата, транспорт до съответен орган и депониране на различни места.

В хуморалната среда отровата съществува като:

  • несвързана с плазмените протеини - с възможност да преминава през капилярната стена и да се включва в процесите на разпределение
  • свързана с плазмените протеини с различна лабилност, без да могат тези токсопротеинови комплекси да преминават през клетъчните мембрани и капилярната стена
  • свързана с еритроцитите и хемоглобина

Органоцелуларен стадий

Обуславя се от преминаване на отровата от хуморалната среда към органни структури, към които отровата проявява избирателна токсичност. Осъществява се токсодинамиката на отровата на ниво т.н. ефекторен орган или органи, респ. системи, с болестни промени в тях с отражение върху функцията на целия организъм. Нарушеният баланс между свързана и несвързана със серумните протеини отрова води до освобождаване на нови количества от нея или до новообразуване на метаболитни продукти. Създава се възможност същите да преминат в екстравазалното пространство през капилярната стена и да продължат увреждащото си действие върху организма. Отровата се “прилепва” към определени участъци на липопротеиновата клетъчна мембрана, образува комплекси с тях, проправя пътя на отровата към вътреклетъчното пространство. Тук тя се фиксира към химиорецепторите на ензимни системи или други компоненти на цитоплазмата и упражнява на молекулно ниво токсичното си действие чрез разстройство синтеза на белтъци, макроергийни съединения, гликоген, фосфо- и липопротеини, активността на ензимни процеси и обменни функции. Отровата се метаболизира по време на органоцелуларния стадий предимно в микрозомите на хепатоцитите, преминавайки главно през две фази: несинтетична (хидролиза, окисление, редукция) и синтетична (глюнороно-сулфоконюгация и други). Получените метаболити са по-малко токсични, нетоксични или в редки случаи с повишена токсичност.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ Клиниката по токсикология в Института "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари