Състояния и заболявания

Отравяния

Синоними: Интоксикации
На английски език: Intoxications

Токсокинетика, токсодинамика и метаболизъм при острите екзогенни отравяния

Токсокинетиката отразява въздействието на организма върху отровата, а токсодинамиката - въздействието на отровата върху организма. Токсокинетиката характеризира пътя на постъпване, разпределение, биотрансформация и извеждане на отровата от организма. Токсодинамиката отразява действието на отровата върху различни структури и функции на организма, механизма на специфичното и действие и избирателна токсичност. В хода на едно екзогенно отравяне процесите на токсокинетика, токсодинамика и метаболизъм са тясно свързани и интерферират помежду си.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ Клиниката по токсикология в Института "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари