Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Определение

Ерозия: дефект на стомашната лигавица, който не преминава muscularis mucosae. Ерозиите често са множествени и могат да доведат до дифузни кръвотечения (хеморагични ерозии).

Язва: тя представлява локализиран дефект, който преминава границата на lamina musculari mucosae. Често засяга и дълбоко разположените слоеве.

Важно!: Слоевете на стомашната лигавица (отвътре навън) са:

  • Мукоза (лигавица) с три ламини (пластинки):
    • L. epithelialis
    • L. propria
    • L. muscularis mucosae
  • Субмукоза (подлигавичен слой)
  • Мускуларис (мускулен слой) с три подслоя
  • Субсероза и сероза

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари