Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Локализация

  • Стомах: 4/5 от язвите се разполагат по малката кривина на стомаха, особено в антрума и ангулуса. Атипично локализираните стомашни язви по корпуса/фундуса и по голямата кривина се срещат рядко и винаги са съмнителни за карцином. Множествените язви на стомаха и/или дуоденума обикновено са предизвикани от употребата на медикаменти (нестероидни антиревматични средства = NSAR), по-рядко при синдрома на Zollinger-Ellison.
  • Bulbus duodeni: Обикновено се разполага върху предната стена, понякога се откриват две лежащи една срещу друга язви ("kissing ulcers"/"целуващи се язви"). Дистално разположените постбулбарни язви се срещат рядко и са подозрителни за наличие на синдром на Zollinger-Ellison.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!