Състояния и заболявания

Лайшманиоза

На английски език: Leishmaniasis

Съдържание

 1. Лайшманиоза
 2. Биологичен цикъл и преносители
 3. Висцерална лайшманиоза
 4. Етиология на висцералната лайшманиоза
 5. Епидемиология на висцералната лайшманиоза
 6. Патогенеза и патоанатомия на висцералната лайшманиоза
 7. Клинична картина на висцералната лайшманиоза
 8. Усложнения на висцералната лайшманиоза
 9. Диагноза на висцералната лайшманиоза
 10. Лечение на висцералната лайшманиоза
 11. Прогноза и профилактика на висцералната лайшманиоза
 12. Кожна лайшманиоза
 13. Епидемиология на кожната лайшманиоза
 14. Етиология на кожната лайшманиоза
 15. Патогенеза и патоанатомия на кожната лайшманиоза
 16. Клинична картина на кожната лайшманиоза
 17. Диагноза на кожната лайшманиоза
 18. Диференциална диагноза на кожната лайшманиоза
 19. Лечение на кожната лайшманиоза
 20. Кожно-лигавична лайшманиоза
 21. Клинична картина на кожно-лигавичната лайшманиоза
 22. Лечение на кожно-лигавичната лайшманиоза

Обща характеристика на лайшманиозите

Лайшманиозите са група трансмисивни протозойни инвазии, засягащи кожата и вътрешните органи на човека и някои диви и домашни животни.

Класификация

Според локализацията и клиничното протичане лайшманиозите се подразделят на:

 • Висцерална: засягаща предимно вътрешните органи - слезка, черен дроб, лимфни възли, костен мозък
 • Кожна: с поражение на кожата и по-рядко на лигавиците

Всяка от тези групи включва различни нозологични единици с неголеми различия в клиничната картина, епидемиологията, географското разпространение, а също така и по някои биохимични и имунологични показатели.

Различават се три вида лайшманиози:

 • Висцерална лайшманиоза
 • Кожна лайшманиоза (кожна лайшманиоза на новия свят и кожна лайшманиоза на стария свят)
 • Кожно-лигавична лайшманиоза

Автор(и): проф. д-р Петър Петров, дмн ; д-р Григор Филипов дмн
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!