Състояния и заболявания

Надкамерни (суправентрикуларни) екстрасистоли

На английски език: supraventricular extrasystole (SVES)

Етиология на надкамерните екстрасистоли

  • Често се срещат у здрави лица; провокиращи фактори са емоционалната възбуда, преумората, употребата на алкохол, кофеин и никотин.
  • Понякога се явяват при заболявания на сърцето.

Класификация и характеристика на надкамерните екстрасистоли

Предсърдни екстрасистоли: деформирана Р-вълна, скъсен PQ-интервал, нормален камерен (QRS) комплекс.

Нодални (AV-възлови) екстрасистоли: отрицателна Р-вълна пред, в или след QRS-комплекса. Произтеклото от това подразделяне на екстрасистолите от горната, средната или долната част на атриовентрикуларния AV-възел все още се употребява, но не е коректно, тъй като не отразява морфологичната същност. По-добре е да се говори за екстрасистоли от AV-възела с по-голямо или по-малко забавяне на ретроградното възбуждение на предсърдията (дори и без такова).

Надкамерните екстрасистоли (SVES) обикновено показват нормално широк, недеформиран QRS-комплекс със следното изключение: при ранна поява на надкамерни екстрасистоли може да се стигне до аберантно камерно провеждане с деформиране на камерния комплекс като при камерна екстрасистола (VES); в такива случаи надкамерните екстрасистоли могат да се разпознаят по предхождащата ги Р-вълна. Когато надкамерна екстрасистола се появи още по-рано, проводната система може да се окаже в рефрактерна фаза; при нарушение в антеградното провеждане на предсърдната екстрасистола отпада QRS-комплексът, а при нарушение в ретроградното провеждане на екстрасистола, произхождаща от AV-възела – Р-вълната (говори се за блокирана надкамерна екстрасистола). По правило надкамерната екстрасистола повлиява произхождащото от синусовия възел възбуждение с изместване на основния ритъм, при което разстоянието между пред- и постсистолната електрическа контракция на сърцето е по-малко от един двоен нормален интервал (непълна компенсаторна пауза).

Когато при произхождаща от AV-възела екстрасистола предсърдната и камерната мускулатура се съкратят едновременно при затворена атриовентрикуларна клапа, във венозния пулс се появява една допълнителна вълна.

Лечение на надкамерните екстрасистоли

  • Надкамерните екстрасистоли y здрави лица не изискват лечение.
  • При наличие на сърдечно заболяване те подлежат на лечение.
  • Проверяват се серумният калий и нивото на дигиталиса (при лечение с дигиталисови препарати).
  • Когато надкамерните екстрасистоли отключват пароксизмални надкамерни тахикардии или интермитентно предсърдно мъждене (холтер-ЕКГ), е необходимо лечение, например с калциеви антагонисти или бета-блокери.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!