Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Определение за сърдечна недостатъчност

Под това понятие се разбира неспособността на сърцето да реализира необходимия на организма минутен обем при нормално теледиастолно налягане. Определение на СЗО за сърдечна недостатъчност: намалена физическа работоспособност вследствие понижена камерна функция.

Сърдечната недостатъчност представлява клиничен синдром с различна етиология. Различават се:

  • Недостатъчност с декомпенсация напред и намаляване на минутния обем (Low-output-failure) 
  • Дефицит в доставката на кислород за периферията при повишен сърдечен минутен обем (High-output-failure): например при анемия, хипертиреоидизъм, артерио-венозна фистула. Важна отлика представлява: Артерио-венозната кислородна разлика (в норма 3,5 - 5,0 ml/dl). При low-output тя е увеличена, а при high-output failure e нормална или намалена

В зависимост от преимущественото засягане на едната или другата камера се различават:

  • Левокамерна сърдечна недостатъчност
  • Деснокамерна сърдечна непостатъчност
  • Тотална сърдечна недостатъчност

Според времетраенето на сърдечната недостатъчност се различават:

  • Остра сърдечна недостатъчност: остра левокамерна недостатъчност, например при миокарден инфаркт, хипертонична криза
  • Остра деснокамерна недостатъчност, например вследствие белодробна емболия
  • Хронична сърдечна недостатъчност: най-честата причина са исхемичната болест на сърцето (ИБС), миокардният инфаркт (70%), кардиомиопатиите и други

Честота на сърдечната недостатъчност: обхваща 1% от населението и нараства с напредване на възрастта.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!