Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Странични действия и дигиталисова интоксикация

Страничните действия и проявите на дигиталисова интоксикация могат да възникнат при състояния на понижена поносимост към сърдечни гликозиди (дори и в по-ниски дози).

Причини за дигиталисова интоксикация:

 • Наличие на противопоказания за лечение с дигиталисови препарати или състояния на понижена поносимост към тях (най-често ограничаване на бъбречната функция, както и лекарствени взаимодействия)
 • Грешки в дозирането
 • Опит за самоубийство или убийство

Клинична картина на дигиталисовата интоксикация

 • Стомашно-чревни нарушения като например гадене (вагусов ефект), диария.
 • Централно-нервни и очни смущения (монохромно зрение)
 • Сърдечни нарушения:
  • Ритъмни нарушения: например:
   • Смутено образуване на възбуждението, например:
    • Синусова брадикардия
    • Пароксизмална предсърдна тахикардия, често придружена от AV-блок 2:1
    • Тахикардия от AV-възела
    • Ектрасистолия, бигеминия 
 • Проводни нарушения, например AV-блок (особено тип Wenckebach)
 • ЕКГ: снижаване на ST-сегмента, нулиране/негативизиране на Т-вълната, скъсявяне на QT-интервала (в зависимост от честотата), удължаване на PQ-интервала, брадикардни или тахикардни ритъмни нарушения

Диагноза се поставя въз основа на:

 • Анамнеза + клиничната картина
 • Серумна концентрация на гликозида при дигиталисова интоксикация:
  • Digoxin > 3,0 ng/ml
  • Digitoxin > 40,0 ng/ml

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари