Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Противопоказания за лечение със сърдечни гликозиди:

 • Дигиталисова интоксикация
 • Брадикардни ритъмни нарушения, Sick-Sinus-Syndrom, Karotis-Sinus-Syndrom, SA-/AV- блок > 1 ст. (дигиталисовата терапия е възможна едва след поставянето на пейсмейкър)
 • Камерна тахикардия
 • WPW-синдром
 • Хиперкалциемия
 • Хиперкалиемия
 • Пресен инфаркт на миокарда
 • Исхемична болест на сърцето без сърдечна недостатъчност
 • Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия
 • Хроничен констриктивен перикардит ("бронирано сърце")
 • Непосредствено преди и след кардиоверзия
 • Аортна аневризма

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари