Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Клинични степени на сърдечната недостатъчност

Стадии при NYHA - New York Heart Association - стадии на Нюйоркската асоциация на кардиолозите

Клиника Хемодинамика Хемодинамика
 

Сърдечен минутен обем

(HMV)

Теледиастолно налягане

в лявата камера (LVEDP)

I. Липса на оплаквания, нормална физическа активност нормален

в покой - нормално, при

повишено натоварване - повишено

II. Оплаквания при по-голямо физическо натоварване нормален повишено още при покой
III. Оплаквания още при по-леко физическо натоварване при натоварване е понижен повишено още при покой
IV. Оплаквания при покой понижен при покой повишено още при покой

Пациенти от III и IV клас имат неблагоприятна прогноза (смъртност 20 - 40% на година).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари