Състояния и заболявания

Хронично белодробно сърце

Определение за хронично белодробно сърце

Понятието белодробно сърце означава: хипертрофия и/или дилатация на дясната камера като последица от структурно, функционално или циркулаторно нарушение на белите дробове с развитие на белодробна хипертония.

Вследствие първичното повишаване на съпротивлението в малкия кръг на кръвообръщението се стига до тензионно обременяване на дясното сърце. Пороците на лявата сърдечна половина и шънтовите пороци с посткапилярна белодробна хипертония не се причисляват към белодробното сърце, въпреки че и те в крайна сметка водят до обременяване на дясната сърдечна половина.

При белодробна хипертония съпротивлението на белодробните съдове е повишено и надвишава 20 Ра . ml-1. s.

Етиология на хроничното белодробно сърце

 • Белодробни заболявания:
  • От паренхимен характер ("cor pulmonale parenchymale"):
   • Рестриктивни нарушения: белодробна фиброза, състояние след частична резекция на белия дроб и др.
   • Обструктивни нарушения (най-разпространени!): хроничен бронхит, бронхиална астма, обструктивен емфизем
  • От съдов характер ("cor pulmonale vasculare"):
   • Рецидивиращи белодробни емболии (те са най-честата съдова причина). Те могат да бъдат придружени от симптоматика, подобна на тази при белодробната астма. Това може да стане причина за поставяне на погрешна диагноза "бронхиална астма"
   • Васкулити
  • Първична белодробна хипертония: това е рядко заболяване с неизвестна етиология, отношението на жените към мъжете е в полза на първите. Тя може да бъде поставена като последна диагноза (ex juvantibus)
  • Прием на Aminorex (анорексиген - апетитоподтискащ препарат, който вече не се използва)
 • Неадекватна механична вентилация, например деформации на гръдния кош, затлъстяване, синдром на апнея по време на сън
 • Алвеоларна хипоксия при дълъг престой на голяма надморска височина.

Важно!: Докато паренхимната форма на белодробното сърце се среща по-често, то първичната съдова форма (предизвикана от препарата Aminorex, рецидивиращите белодробни емболии) е най-злокачествена, тъй като довежда до ексцесивно покачване на съпротивлението в малкия кръг на кръвообръщението.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!