Състояния и заболявания

Шок

Шокът представлява критично ограничаване на микроциркулацията с хипоксия на тъканите и метаболитни нарушения.

Етиология на шока

 • Ограничаване на циркулиращия обем кръв (хиповолемичен шок) в резултат на: загуба на кръв и плазма, повръщане, диарии и други.
 • Помпена недостатъчност на сърцето: кардиогенен шок.  Причини:
  • контрактилна слабост: миокарден инфаркт, миокардит, кардиомиопатии
  • обемно обременяване с покачване на преднатоварването: клапна недостатъчност, пороци с шънт
  • тензионно обременяване с покачване на следнатоварването: клапни стенози, белодробна емболия
  • затруднено пълнене на сърцето: сърдечна тампонада, констриктивен перикардит
  • ритъмни нарушения
 • Недостатъчност на периферната регулация на кръвообръщението при:
  • септичен шок (предимно при сепсис с грамнегативна бактериална флора, често с ДИК)
  • анафилактичен шок при алергични реакции от бърз тип (тип I). Провокиращите алергени могат да бъдат йодсъдържащи контрастни вещества, антибиотици, локални анестетици, декстрани и др. медикаменти, отрови от насекоми, органни екстракти и др.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари