Състояния и заболявания

Шок

Шокът представлява критично ограничаване на микроциркулацията с хипоксия на тъканите и метаболитни нарушения.

Етиология на шока

 • Ограничаване на циркулиращия обем кръв (хиповолемичен шок) в резултат на: загуба на кръв и плазма, повръщане, диарии и други.
 • Помпена недостатъчност на сърцето: кардиогенен шок.  Причини:
  • контрактилна слабост: миокарден инфаркт, миокардит, кардиомиопатии
  • обемно обременяване с покачване на преднатоварването: клапна недостатъчност, пороци с шънт
  • тензионно обременяване с покачване на следнатоварването: клапни стенози, белодробна емболия
  • затруднено пълнене на сърцето: сърдечна тампонада, констриктивен перикардит
  • ритъмни нарушения
 • Недостатъчност на периферната регулация на кръвообръщението при:
  • септичен шок (предимно при сепсис с грамнегативна бактериална флора, често с ДИК)
  • анафилактичен шок при алергични реакции от бърз тип (тип I). Провокиращите алергени могат да бъдат йодсъдържащи контрастни вещества, антибиотици, локални анестетици, декстрани и др. медикаменти, отрови от насекоми, органни екстракти и др.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!