Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Лечение при сърдечна недостатъчност

I. Етиологично, например:

 • Лечение на артериалната / пулмоналната хипертония
 • Лечение на ИБС
 • Лечение на миокардита, миокардиопатията
 • Лечение на ритъмните нарушения
 • Оперативно лечение на сърдечните пороци, на констриктивния перикардит и други

II. Симптоматично (компенсаторно):

 • Общи мерки:
  • Физически и психически покой, евентуално седиране
  • Нормализиране на теглото, лека диета, малки порции ядене, въздържане от хранене късно вечер; диета, богата на калий и бедна на сол (max. 6 g NaCI/d), контрол и евентуална корекция на електролитното равновесие (особ. на К+ и Mg++).
  • Регулиране на дефекацията
  • Профилактика на тромбозите
  • Евентуално даване на кислород с назален катетър
  • Отстраняване на медикаментите с отрицателен инотропен ефект (напр. бета-блокери)
 • Медикаментозно лечение: Индикации: От II клас no NYHA нататък
  • Отбременяване на сърцето:
   • Диуретици (понижава предимно преднатоварването)
   • Вазодилататори:
    • АСЕ-инхибитори (понижават пред- и следнатоварването)
    • Нитрати (понижават предимно преднатоварването)
    • Dihydralazin (понижава предимно следнатоварването)
  • Усилване мощта на контракцията посредством позитивни инотропни препарати, които повишават вътреклетьчната концентрация на калция:
   • Digitalis
   • Бета-рецепторни агонисти (бета-миметици), например: Dopamin, Dobutamin, Xamoterol и други. Индикации: само при остра сърдечна недостатъчност.
   • Инхибитори на фосфодиестеразата, например: Amrinon (Inamrinone, Inocor). Индикации: само при тежка остра сърдечна недостатъчност, която не може да бъде повлияна от друго консервативно лечение.
  • Възстановяване на ритъма, нормализиране на честотата: Digitalis, антиаритмични средства, пейсмейкър
 • Избор на медикамент: При II клас на сърдечна недостатъчност се провежда монотерапия, от III клас нататък се предпочита комбинирана терапия, при която АСЕ-инхибиторите са базисно средство:
  • АСЕ-инхибиторите са показани при едновременно наличие на хипертония (повишаване на следнатоварването) или на левокамерна сърдечна недостатъчност след инфаркт. АСЕ-инхибиторите подобряват прогнозата на сърдечната недостатъчност и тази на пациенти с признаци на левокамерна сърдечна недостатъчност след прекаран инфаркт!
  • Диуретиците са показани при наличие на обемно обременяване и отоци, при опасения от прилагането на Digitalis (например ритъмни нарушения, коронарна недостатъчност и предимно при диастолни нарушения на сърдечната функция).
  • Digitalis е показан при тахиаритмии с предсърдно мъждене, склонност към тахикардии, контрактилна слабост с понижаване фракцията на изтласкване.

III. Сърдечна трансплантация

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари