Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Диуретици при сърдечна недостатьчност

При остра сърдечна недостатъчност с (заплашващ) белодробен оток е показано незабавно венозно приложение на бримков диуретик (например Furosemid). При хронична сърдечна недостатъчност с белодробен застой и/или отоци се осъществява перорален внос на диуретици в ниски дози, комбинирани с други средства, повлияващи сърдечната недостатъчност. При продължително лечение често е достатъчно интермитентно даване на диуретика на всеки 2-ри или 3-ти ден еднократно сутрин. Така предизвикваната от него диуреза не нарушава нощния сън. Монотерапията с тиазиди изисква едновременното субституиране на К+ (богата на калий диета или даване на калиеви препарати).

Калийсъхраняващите диуретици, които са противопоказани при бъбречна недостатъчност поради опасност от хиперкалиемия, са подходящи за комбиниране с тиазиди, тъй като балансират калиуретичния ефект на последните. Бримковите диуретици се включват едва при високостепенна сърдечна недостатъчност или при бъбречна недостатъчност (серумен креатинин > 2 mg/dl).

Диетичните "ябълково-оризови дни" също могат да предизвикат лека диуреза. Във фазата на разнасяне на отоците стремежът е насочен към бавна редукция на теглото (max. 1 kg на ден). Болните трябва да бъдат претегляни ежедневно. Винаги трябва да се провежда профилактика на тромбемболиите (ниски дози хепарин), тъй като рискът от тях е голям! Когато приемът на готварска сол не е ограничен, както когато се вземат нестероидни противовъзпалителни средства, ефектът на диуретиците е отслабен!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари