Състояния и заболявания

Цианоза

На английски език: cyanosis

Цианозата е синкаво оцветяване на кожата и лигавиците.

Истинска цианоза

 • Хемоглобинова цианоза: тя настъпва тогава, когато количеството на редуцирания Hb в кожните капиляри е > 5 g/dl. При полиглобулия цианоза се появява по-рано, отколкото при анемия: при тежка анемия със стойности на Hb около 5 g/dl цианозата не може да се прояви. При хронична цианоза хипоксемията довежда до полиглобулия и евентуално развитие на барабанни пръсти, както и на нокти като часовникови стъкла.
  • Централна цианоза: налице е понижено кислородно насищане на артериалната кръв. Белези: Кожата и езикът са цианотични (при периферна цианоза езикът не е цианотичен). Тест на Lewis: след масиране на ушната висулка (до появата на капилярен пулс) при централна цианоза тя остава лилаво оцветена (при периферна цианоза синьото оцветяване изчезва).
   • Пулмонална цианоза: дължи се на недостатъчно оксигениране на кръвта в белите дробове при белодробни заболявания. Белези: след вдишване на чист кислород в продължение на няколко минути пулмоналната цианоза намалява (за разлика от кардиалната при дясно-ляв шьнт).
   • Сърдечна цианоза: в основата на тази цианоза лежи смесването на венозна и артериализирана кръв при пороци с дясно-ляв шънт.
  • Периферна цианоза: дължи се на увеличено извличане на кислорода от кръвта в периферията вследствие:
   • Понижен минутен обем при сърдечна недостатъчност
   • Локални нарушения в кръвооросяването (например варикоза, венозна тромбоза)
   • Промени в кръвта (полиглобулия, криоглобулия, студовоаглутининов синдром)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!