Състояния и заболявания

Чернодробна цироза

На английски език: Cirrhosis (Cirrhosis of the Liver)

Чернодробната цироза представлява разрушаване на делчестата и съдовата структypa на черния дроб с развитие на възпалителна фиброза, образуване на съединително-тъканни септи и регенераторни възли.

Последствията са:

  • Чернодробна недостатъчност
  • Портална хипертензия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари