Състояния и заболявания

Чернодробна цироза

На английски език: Cirrhosis (Cirrhosis of the Liver)

Чернодробната цироза представлява разрушаване на делчестата и съдовата структypa на черния дроб с развитие на възпалителна фиброза, образуване на съединително-тъканни септи и регенераторни възли.

Последствията са:

  • Чернодробна недостатъчност
  • Портална хипертензия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!