Състояния и заболявания

Чернодробна цироза

На английски език: Cirrhosis (Cirrhosis of the Liver)

Лабораторни показатели

 • Показатели на понижената синтетична способност на черния дроб:
  • Холинестеразата (СНЕ) се понижава
  • Витамин К-зависимите фактори на кръвосъсирването от протромбиновия комплекс (II, VII, IX, X) се понижават (това може да бъде отчетено по спадането на протромбиновото време no Quick)
  • Антитромбин III (AT III) e понижен
  • Серумният албумин е понижен
 • При чернодробната енцефалопатия:
  • Амонякът е увеличен, евентуално е налице респираторна алкалоза, евентуално с хипокалиемия
 • При възпалителните тласъци се стига до повишаване на ензимите на цитолизата:
  • Трансаминази (GPT, GOT), GLDH, у - GT
 • При първичната билиарна цироза и холестатично протичашия тласък на хепатита се стига до покачване на холестазните ензими (AR LAP, у - GT) и евентуално билирубина
 • Имунологична и вирусологична диагностика

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари