Състояния и заболявания

Чернодробна цироза

На английски език: Cirrhosis (Cirrhosis of the Liver)

Прогноза

В зависимост от:

 • Етиология на чернодробната цироза и възможности за каузално лечение (например относително благоприятна прогноза на алкохолно-токсичната чернодробна цироза при последователно въздържане от употреба на алкохол)
 • Усложнения: Кръвоизливи от вариците (30% от пациентите), чернодробна недостатъчност, първичен чернодробноклетъчен карцином
 • Стадий на чернодробната цироза:
  • Смърт след 1 година:
   • Child A: ограничена
   • Child B: 20 - 40%
   • Child C: 40 - 60%

Най-честите причини за смъртта: чернодробна недостатъчност и/или кръвоизливи от вариците; по-рядко: чернодробноклетъчен карцином (най-често в случаите на инфекция с HBV)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари