Състояния и заболявания

Чернодробна цироза

На английски език: Cirrhosis (Cirrhosis of the Liver)

Диагноза

На чернодробната цироза:

 • Анамнеза/клинично протичане/лабораторни данни
 • Чернодробна морфология (ехография, КАТ, лапароскопия)
 • Хистологична картина

На порталната хипертензия:

 • Анамнеза/клинично протичане (евентуално видими колатерали, асцит, спленомегалия)
 • Доказване на варици в хранопровода (ендоскопски, рентгенологично)
 • Доказване на колатерали и препятствие във венозния кръвоток: цветна доплерова ехография, индиректна спленопортография (в рамките на артериографията)
 • Измерване на порталното налягане:
  • Измерване на налягането при затворени чернодробни вени посредством катетър, "вклинен" в една от тях
  • Ендоскопско измерване на налягането във вариците на хранопровода
  • Директно измерване на налягането по време на операция 

На чернодробната енцефалопатия:

 • Анамнеза / клинична картина / лабораторни данни (амоняк)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!