Състояния и заболявания

Чернодробна цироза

На английски език: Cirrhosis (Cirrhosis of the Liver)

Усложнения

  • Портална хипертензия и нейните усложнения (кръвотечения от вариците, асцит, хиперспленизъм)
  • Чернодробна енцефалопатия и чернодробна кома
  • Първичен хепатоцелуларен карцином като късна последица

Важно!: Усложненията на чернодробната цироза са представени поотделно въз основа на тяхната значимост.

Критерии на Child-Pugh за тежестта на цирозата:

  1 точка 2 точки 3 точки
Албумин в серума (g/dl) > 3,5 2,8 - 3,5 < 2,8
Билирубин в серума (mg/dl) < 2,0 2,0 - 3,0 > 3,0
Quick (%) > 70 40 - 70 < 40
Асцит 0 + / ++ +++
Енцефалопатия 0 I - II степен III - IV степен

Събиране на точките:

  • Child A = 5 - 6 точки
  • Child B = 7 - 9 точки
  • Child C = 10 - 15 точки

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари