Състояния и заболявания

Хроничен прогресиращ гломерулонефрит

Съдържание

  1. Хроничен прогресиращ гломерулонефрит
  2. Диагноза, лечение и прогноза

Определение

Това е хроничен стадий на различните гломерулопатии. При болшинството от случаите в анамнезата не съществуват данни за остър ГН.

Клинична картина

  • Постепенно начало на заболяването
  • Еритроцитурия, протеинурия
  • Евентуално нефрозен синдром
  • Хипертония
  • Симптоми на бавно прогресираща бъбречна недостатъчност

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!