Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Честота

Честотата на дуоденалната язва възлиза на 150/100 000 заболявания годишно. Честотата на стомашната язва възлиза на 50/100 000 заболявания годишно. Съотношението на мъжете към жените възлиза на 3:1 при язва на дуоденума и 1:1 - при язва на стомаха

Етиология

  • Остър стрес-улкус и ерозии като еднократно събитие: дължат се на стресови фактори, обикновено при интензивно лечение след множествена травма, изгаряне, големи операции, мозъчна травма, продължително механично обдишване и др.
  • Язвената болест е хронично-рецидивиращо заболяване с многофакторна генеза:
    • Генетични фактори: дуоденалните язви се наблюдават по-често у лица от нулева кръвна група, т. нар. "non secretors"/несекретори (липсват кръвногрупови антигени А,В и Н в слюнката и стомашния сок) и пациенти с хиперпепсиногенемия. Болните от дуоденална язва често са носители на HLA-B5.
    • Агресивни фактори
    • Редки причини: синдром на Zollinger-Ellison и хиперпаратиреоидизъм

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!