Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Диагноза

 • Ендоскопско изследване и биопсия: с хистологично изследване и търсене на Helicobacter pylori (хистологично доказване на причинителя и уреазен тест)
 • Евентуално рентгеново изследване: стомашно-чревният пасаж (СЧП) с двойна контрастна техника е подходящ при пациенти, които не понасят ендоскопското изследване.
  • Стомашна язва: рентгенови белези: наличие на ниша, съответно контрастно депо, което не се променя по време на палпацията. При хронична язва често се наблюдават насочени към нишата радиални лигавични гънки. Като индиректен рентгенов признак понякога се наблюдава спастично придърпване на разположената срещу язвата голяма стомашна кривина ("язвен показалец").
  • Дуоденална язва: язвена ниша, често в центъра на ръбцовидно деформирания булбус (форма на лист от детелина)

Важно!: Ендоскопското изследване значително превъзхожда рентгеновото и поради това представлява метод на избор! 25% от ендоскопски потвърдените язви на дуоденума не могат да бъдат доказани с помощта на рентгеновото изследване, a 10% от диагностицираните с рентгенов способ не се потвърждават при ендоскопията! Всяка язва на стомаха подлежи на ендоскопски и биопсичен контрол (преди и след провеждането на лечение), за да не бъде пропуснат карцином на стомаха!

 • Специална диагностика:
  • Диагностициране на инфекцията с Helicobacter pylori (HP):
   • Ендоскопски и биопсичен метод (бърз уреазен тест, хистологично изследване)
   • Евентуално тест с 13С
   • Серологично изследване (доказване на антитела): след успешно изкореняване на инфекцията в рамките на 6 месеца титърът на антителата се понижава с около 50% от първоначалната стойност
  • Изключване синдрома на Zollinger-Ellison: типична за него е високата базална киселинна секреция (ВАО). Базалното ниво на гастрина и нивото му след провокацията със секретин са силно повишени
  • Изключване на първичен хиперпаратиреоидизъм: при него калцият и паратхормонът в серума са повишени

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!