Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Рецидив на язвата: (след резекция в 1 - 5%, а след СПВ - до 10%)

Причини:

  • Оперативно обусловени: непълна ваготомия, недостатъчна резекция (отстраняване на по-малко от 2/3 от стомаха), наличие на остатък от антралната лигавица в запазената дуоденална бримка и др.
  • Екзогенни нокси: тютюнопушене, нестероидни противовъзпалителни средства
  • Персистиращ гастрит, причинен от Н. pylori
  • Ендокринни причини: синдром на Zollinger-Ellison, хиперпаратиреоидизъм

Лечение на язвения рецидив

  • Каузално (в зависимост от причините)
  • Симптоматично: подтискане на киселинната секреция с Н2- блокери или инхибитори на протонната помпа; изкореняване на инфекцията с HP

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!