Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Усложнения след оперативно лечение

Синдроми след гастректомия или оплаквания след нахранване при частична резекция на стомаха

Функционални оплаквания

Ранен посталиментарен синдром (ранен дъмпинг): 20 минути след ядене са налице следните симптоми:

  • Чревни симптоми: куркане, болки в корема, евент. диария, гадене
  • Сърдечно-съдови симптоми: сърцебиене, изпотяване, слабост, виене на свят

Причини: рязко изпразване на остатъчния стомах (особ. при Billroth II) с преразтягане на отводящата чревна бримка и придърпване на мезентериума с дразнене на вагуса и отделяне на вазоактивни вещества (серотонин, брадикинин) и чревни хормони. Преходна хиповолемия вследствие резорбция на хиперосмотичните лесно разтворими въглехидрати с висок осмоларитет.

Късен посталиментарен синдром (късен дъмпинг)

  • Относително рядък 1,5 - 3 часа след ядене настъпват симптоми на хипогликемия (слабост, изпотяване, неспокойствие, глад). Причини: касае се за реактивна хипогликемия поради бурно отделяне на инсулин при приемане на богата на въглехидрати храна. Диагнозата се базира на анамнезата и резултатите от пероралния глюкозотолерансен тест - установява се късна хипогликемия (след 1,5 - 3 часа)

Лечението на ранния дъмпинг включва: чест прием на малки порции храна, богата на белтъци и бедна на въглехидрати (без мляко и без захар), без течности към яденето, евент. прием на оводняващо вещество, напр. Guar (Гуар гумата е полизахарид от групата на галактомананите (свързани маноза и галактоза в различно съотношение). Тя е по-разтворима от гума от рожкови и е по-добър емулгатор, поради по-високото съдържание на галактоза. С водата образува нейонен хидроколоид. Гуар гумата има 8 пъти по-голям потенциал от царевичното нишесте по отношение на водосвързване - необходимо е много малко количество за получаване на достатъчен вискозитет. Разглежда се като безопасна добавка (GRAS) в САЩ, а в Европа има EU food additive code E412.) no време на ядене; след ядене трябва да се ляга за 1/2 час; евент. се дават спазмолитици (напр. N-Butyl-Scopolamin = Buscopan, Buscolysin). При резистентни на лечение случаи се прибягва до превръщане на Billroth II в Billroth I.

Лечение на късния дъмпинг: необходим е внос на малко количество въглехидрати около Зч. след ядене

Оплаквания, свързани с недобра оперативна техника

  • Оплаквания вследствие прекалено малък стомах: касае се за чувство на пълнота и натиск по време или непосредствено след ядене (20 - 30 минути след ядене)
  • Синдром на приводящата бримка (afferent loop-syndrom): това е много рядко срещано усложнение след операция по Billroth II. Два типа вследствие на:
    • Твърде тесния ход за оттичане на сляпо завършващата дуоденална бримка (застой на жлъчен секрет)
    • Прекалено широк отвор за оттичане на дуоденалната бримка (съдържанието на стомаха се оттича в дуоденалната бримка) Симптоми: гадене, чувство на напълненост в горната част на корема, епигастрални болки, облекчаване след повръщане

Диагноза: изисква стомашно-чревен пасаж, ендоскопско изследване

Лечение: оперативно превръщане на Billroth II в Billroth I

  • Синдром на отводяшата бримка (efferent loop-syndrom): това е рядко проявяваща се обструкция на отводящата бримка, например вследствие стенозиране на анастомозата.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!