Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Хирургично лечение на язвата

Язва на стомаха: прави се резекция на дисталните 2/3 от стомаха с премахване на частта, върху която е разположена язвата и възстановяване на пасажа по Billroth I (или гастродуоденостомия), която функционално е по-благоприятна отколкото тази no Billroth II (или гастройеюностомия). Смъртността при планова операция е относително ниска (1 - 2%). Операцията по спешност има 10 пъти по-висока смъртност!

Язва на дуоденума: подходяща е оперативната или лапароскопската селективна проксимална ваготомия (СПВ), която води до намаляване на стомашната секреция с около 50%. Денервацията засяга стомашния фундус и корпус, т.е. участъците, в които се образува солната киселина. Антралната инервация и евакуацията на стомашното съдържимо се запазват, поради което не се налага пилоропластика (при положение, че не съществува стеноза на пилора). Предимство: Това е органосъхраняваща интервенция с ниска смъртност (под 0,5%). Важна е липсата на рецидиви у 80-90% от болните

Комбинирана стомашна и дуоденална язва: прави се селективна проксимална ваготомия с пилоропластика и ексцизия на стомашната язва (алтернативна възможност: резекция 2/3)

Индикации: за провеждане на хирургично лечение:

  • Недостатъчност на консервативното лечение
  • Усложнения: артериално кръвотечение, перфорация, стеноза на пилора на стомаха
  • Съмнение за карцином

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!