Състояния и заболявания

Чернодробни заболявания по време на бременността

Независещи от бременността чернодробни заболявания:

  • Предварително съществуващи или новопоявили се (например вирусен хепатит)

Чернодробни заболявания, специфични за бременността:

  • Идиопатична жълтеница по време на бременността. Синоними: доброкачествена рецидивираща холестаза по време на бременност. Честота: 1/2000 - 8000 раждания. В последната трета на бременността при наличие на фамилно предразположение може да се стигне до лека интрахепатална холестаза със сърбеж и иктер с билирубин, достигащ до 5 mg/dl. Kacae се за обратимо доброкачествено смущение, което може да рецидивира при нова бременност. Заболяването е безопасно за майката. При детето се наблюдават повишена перинатална смъртност (10%). Повишена е и честота на преждевременните раждания (20%) - евент. се налага преждевременно родоразрешаване.
  • Жълтеница при hyperemesis gravidarum: 50% от бременните се оплакват от гадене, в 0,03% от случаите се стига до неспирно повръщане: hyperemesis gravidarum. Билирубинът и трансаминазите могат да се повишат, хистологичната находка показва стеатоза на черния дроб с центро-ацинозни некрози на чернодробните делчета. Прогнозата е добра, не се налага лечение.
  • Жълтеница при ЕРН-гестоза и еклампсия. ЕРН-синдромът се характеризира с появата на отоци ("edema"), протеинурия, хипертония между 20-тата гестационна седмица и 1-вата постпартална (синоним: ИБХ = индуцирана от бременността хипертония). Когато към тази симптоматика се прибавят гърчове и/или кома, се говори за еклампсия. За детето и майката съществува повишен риск! (смъртността е повишена) Честота: Обхваща 5% от бременните, особено първескините и жените с предшествуваща хипертония. Черният дроб е засегнат в 20% от случаите на ЕРН-гестоза и в 80% от случаите на еклампсия. Причините са неизвестни. Лабораторни данни: Налице са повишени трансаминази, алкална фосфатаза, билирубин; протеинурия. Хистологично: Откриват се тромби в клоновете на порталната вена, хеморагични чернодробни некрози (освен това и бъбречни увреждания, а при еклампсия - и мозъчен оток). Особена форма на протичане е т.нар. "HELLP-syndrom": haemolisis, elevated liver function tests, low platelet counts (т.е. хемолиза, повишени трансаминази, тромбоцитопения). Диференциална диагноза: Остра стеатоза на черния дроб при бременност. Лечение: Незабавно родоразрешаване, симптоматично лечение
  • Остра стеатоза на черния дроб при бременност: Това е много рядко заболяване (1:1 млн. бременности) и се развива след 30-тата гестационна седмица. Причинява висока смъртност (30 - 70%). Етиологията е неизвестна. Важно!: Чернодробната биопсия обикновено е противопоказана поради склонността към хеморагична диатеза! Клинична картина: фулминантна чернодробна недостатъчност с жълтеница, повръщане, сомнолентност. Усложнения: Консумативна коагулопатия, шок, бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност. Лечение: Незабавно родоразрешаване, симптоматично лечение. При фулминантна чернодробна недостатъчност евентуално се провежда чернодробна трансплантация.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!