Състояния и заболявания

Хронични възпалителни заболявания на червата

Определение, етиология и честота на хроничните възпалителни заболявания на червата

Хронични възпалителни заболявания на червата са М. Crohn и улцерозния колит. Етиологията им е неизвестна. Честотата възлиза на 2 до 8 новозаболели от 100 000 души на година. Върхьт на заболяваемост е между 20-ата и 40-ата година. Наблюдава се фамилност. Белокожите (особено евреите) заболяват 4 пъти по-често от улцерозен колит в сравнение с цветнокожите.

Патогенеза

Автоимунни заболявания? Нарушение на имунната регулация? в чревната лигавица (повишена активност на Т-хелперите) въз основа на генетично предразположение.

Приема се наличието на три патогенетични фази:

  • Неизвестни причинители активират лимфните клекти в чревната стена (GALT или gutassociated lymphoid tissue, съответно MALT или mucosa-associated lymphoid tissue)
  • Образуват се медиатори на възпалението
  • Развиват се локални тъканни увреждания с ерозии, некрози, разязвявания 
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!