Състояния и заболявания

Отравяния

Синоними: Интоксикации
На английски език: Intoxications

Реанимационни средства и методи

Нарушението на жизнено важни функции на организма при острото екзогенно отравяне изисква реанимационно лечение, което включва:

1. Дихателна реанимация: поддържане на чисти дихателни пътища чрез аспирация или бронхиален лаваж, кислородоподаване, ендотрахеална интубация, обдишване, стимулиране на дихателния център с микорен, изкуствена белодробна вентилация, при нужда трахеостома. Внимание с дихателни аналептици (коразол, кофеин, стрихнин), поради възможност за повишаване ригидността на гръдния кош за сметка на тонично съкращение на дихателната мускулатура, както и евент. обратно потискащо действие върху дихателния център. Лечение на токсичния белодробен оток с глюкокортикостероиди, диуретици, кардиотоник. Борба с инфекцията на белия дроб. Лечение на отравянето, довело до остра дихателна недостатъчност

2. Инфузионна реанимация: с водно-електролитни, монозахаридни и високомолекулни разтвори, декстран. прясна едногрупова кръв, плазма, хуман серум албумин. Алкални разтвори, електролитни разтвори. Отчитане наличните и текущи загуби и съществуващите нарушения на водно-електролитния и алкално-киселинен баланс. Лечение на отравянето, довело да тези нарушения.

3. Кардиоциркулаторна реанимация: инфузионни разтвори, бързо действащи дигиталисови препарати (внимание за отравяне с дигиталисови гликозиди!), катехоламини - допамин 10 - 15 микрограма/кг.т./мин i.v., глюкокортикостероиди, ефортил в противоколапсни коктейли, временен пейсмейкър, симптоматично лечение и лечение на отравянето, довело до острата кардио циркулаторна недостатъчност.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ Клиниката по токсикология в Института "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари