Състояния и заболявания

Нозокомиални придобити пневмонии (вътреболнични пневмонии)

Съмнение за вътреболнична пневмония има при поява на температура 48 часа след хоспитализация, поява на рентгенови данни за възпаление, без то да е било налице преди постъпването на пациента в болница, поява на гнойни храчки и  левкоцитоза.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!