Състояния и заболявания

Пневмонии при пациенти с понижени защитни сили

Пневмонии, предизвикани от първично непневмотропни вируси

  • Цитомегален вирус (CMV)
  • Вирусът на Herpes simplex (HSV)
  • Вирусът на Varicella-Zoster (VZV)

Пневмония, причинена от Pneumocystis carinii

За подробности виж при конкретното заболяване

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!