Състояния и заболявания

Нефропатии по време на бременността

Съдържание

ЕРН гестоза (или прееклампия): хипертония + протеинурия с или без отоци

Това е заболяване вследствие бременността. 30% от бременните жени с предшествуващи бъбречни страдания заболяват от ЕРН  гестоза, процента честота се удвоява, когато съществува допълнително нарушение на бъбречната функция или хипертония.

Лечение на ЕPH гестозата

Балансиране на течностите и електролитния състав, салуретици, антихипертензивни средства. При хипертония, която не може да бъде овладяна или при появата на гърчове се предприема родоразрешаване посредством цезарово сечение!

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!