Състояния и заболявания

Чернодробна енцефалопатия и чернодробна кома

Синоними: порто-системна енцефалопатия, порто-кавална енцефалопатия (ПСЕ)

Усложнения при трансплантация на черен дроб

 • Първична недостатъчност на трансплантата
 • Отхвърляне на трансплантата:
  • Остро: Ендотелит.  Диагноза: трансаминазите/или холестазните ензими са повишени, необходима е чернодробна биопсия. Лечение: кортикостероиди, моноклонални антитела срещу Т-лимфоцитите и др.
  • Хронично: Негнойна прогресивна деструкция на малките жлъчни пътища = vanishing bile duct syndrom (VBDS) (синдром на изчезващите жлъчни каналчета). Диагноза: повишаване на холестазните ензими, чернодробна биопсия. Лечение: както по-горе, евентуално повторна чернодробна трансплантация
 • Усложнения от страна на кръвоносните и жлъчните съдове: последващи кръвотечения, артериални или портални тромбози, пробив или обструкция на жлъчните пътища.
 • Странични действия вследствие имуносупресивното лечение:
  • Инфекции (най-честата вирусна инфекция е тази с цитомегален вирус CMV)
  • Странични действия на медикаментите: кортизон (остеопороза, склонност към инфекции и други), циклоспорин А (нефротоксичност, хипертония и др.)
  • Честа поява на малигноми след известно време (особено В-клетъчни лимфоми)
 • Рецидив на основното заболяване (например при хепатит В и С)

Резултати след провеждането на чернодробна трансплантация: Пет годишната преживяемост достига 70%.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!