Състояния и заболявания

Чернодробна енцефалопатия и чернодробна кома

Синоними: порто-системна енцефалопатия, порто-кавална енцефалопатия (ПСЕ)

Клинична картина

Важно!: Биохимичните тестове имат по-малко значение от внимателното клинично проследяване (с проба при писане и тест със задачи за смятане!).

Стадии на ПСЕ

  • I ст.: Начална сънливост, обърканост, нарушение на концентрационната способности, брадипсихия, промени в настроението, размит говор, flapping тремор ("като крило на птица")
  • II ст.: По-силно изразена сънливост и апатия, настъпват промени при пробите за писане и ЕЕГ, flapping тремор
  • III ст.: Пациентът спи почти постоянно, но може да бъде разбуден, корнеалният и сухожилните рефлекси са запазени, появява се foetor hepaticus (дъх от устата с мирис на суров черен дроб), flapping треморът все още е налице, както и измененията в ЕЕГ
  • IV ст.: Кома: Дълбок сън, пациентът не реагира на болкови дразнения, корнеалните рефлекси отпадат, налице е foetor hepaticus, flapping тремор обикновено липсва, налице са изменения в ЕЕГ. Лабораторно: Амонякът в кръвта е над 100 mg/dl, евентуално е налице респираторна алкалоза вследствие хипервентилацията

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!