Състояния и заболявания

Скарлатина

На латински език: Scarlatina
На английски език: Scarlet fever

Скарлатина - остро инфекциозно заболяване (форма на стрептококова инфекция), което се характеризира с местни възпалителни изменения, повишена температура, ангина, интоксикация и дребнопетнист обрив.

Етиология

Причинителят на скарлатината е бета-хемолитичният стрептокок (Streptococcus pyogenes) от група А. Познати са 60 серологични типа, които имат груповоспецифичен полизахарид С антиген и типовоспецифичен небелтъчен М и Т антиген. Отделени са три типа извънклетъчен еритрогенен токсин (А, В и С).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)