Състояния и заболявания

Морбили

Синоними: дребна шарка, брусница
На латински език: morbilli
На английски език: measles, morbilli

Морбили (брусница, дребна шарка) е остра инфекциозна болест, силно контагиозна, която се характеризира с обща интоксикация, катарални прояви от страна на горните дихателни пътища и очите, макуло-папулозен обрив и склонност към белодробни усложнения.

Морбили притежава висок индекс на контагиозност, висок индекс на изява, висока степен на имунитет - типична детска болест (кърмачетата до 8-годишна възраст не боледуват благодарение на защитата от антителата, получени от майката, при положение, че последната е прекарала заболяването).

Инфекциозност: започва с продромалния стадий и приключва с отзвучаването на екзантемния обрив.

Етиология

Морбили се предизвиква от РНК-съдържащ парамиксовирус Polynosa morbillorum, слабо устойчив във външната среда. Притежава цитопатична активност към клетъчните култури. Антигенната му структура е еднородна.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!