Състояния и заболявания

Хемолитични анемии, индуцирани от невраминидазата

Среща се у малки деца

Етиология

Възникват по време на инфекции

Патогенеза

Увреждането на еритроцитите се дължи на ензима невраминидаза, който се образува от микроорганизмите (например вируси - причинителят на заушката; бактерии - стрептококи, пневмококи). Ензимът освобождава един криптантиген (Т-рецептор) от повърхността на еритроцитите, който нормално е маскиран. В серума съществуват Ат от тип IgM, които са насочени срещу тези антигени (изключение правят кърмачета и пациенти с тежки имунни дефекти). След демаскирането им към тях се залавят анти-T-lgM. Следва ускорено разрушаване на еритроцитите с евентуално развитие на хемолитична анемия.

Диагноза

  • анамнеза
  • клинична картина (признаци на хемолиза)
  • положителен анти-Т-тест
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!